ANTIPHON AN 2-800

griwecolor Antiphon, hydrophob jest to wodoodporna, nie zawierająca rozpuszczalnika masa na bazie wodnej zawiesiny żywicy sztucznej o bardzo wysokim działaniu akustycznym oraz o właściwościach termoizolacyjnych nakładana na wielkie powierzchnie metalowe dla zmniejszenia drgań

Właściwości:
griwecolor Antiphon, hydrophob jest substancją trudno zapalną wg DIN 5510 cześć 2, o klasie palności S 4, szybko schnącą, na jej warstwie o grubości do ok. 5 mm nie powstają pęknięcia, a przy tym posiada bardzo dobrą przyczepność na różnorodnym podłożu.

Atesty i dopuszczenia:
Raport Klasyfikacji wg EN 45545-2:2013
Currenta, œwiadectwo nr 13/1576-1

Test emisji spalin wg NF X70-100:2006
French Standard NF16-101; Currenta œwiadectwo nr 08/1168

Zadymienie spalin wg NF X10-702:1995
French Standard NF16-101; Currenta œwiadectwo nr 08/1168

Wyznaczanie współczynnika strat
Müller-BBM - Œwiadectwo nr 52 633/18

Promieniowanie wg NF P92-501:1985
French Standard NF16-101; Currenta œwiadectwo nr 07/1171

Przebieg spalania wg NF P92-507:2004
French Standard NF16-101; Currenta œwiadectwo nr 07/1171

Badanie palnoœci wg DIN 4102-8
Œwiadectwo nr 04/500

norma British Standard BS 6853 załšcznik B2
Toksycznoœć powierzchni - Œwiadectwo 04/441

British Standard BS 6853 załšcznik D 8,4
Badanie panelu - Œwiadectwo 04/254

British Standard BS 476-6 Rozchodzenie się płomieni
Œwiadectwo 5290/18252

British Standard BS 476-7 Rozchodzenie się płomieni na powierzchni
Œwiadectwo 5092/17765

Zastosowanie:
griwecolor Antiphon, hydrophob stosuje się do pokrywania cienkościennych konstrukcji blaszanych dla zmniejszenia drgań w instalacjach i aparaturach, a także w konstrukcjach pojazdów, wagonów, statków i kontenerów. Ponadto produkt ten ma zastosowanie w instalacjach spalania, wyciągach, na elementach fasad, kanałach wentylacyjnych, instalacjach energetycznych itp.

griwecolor Antiphon, hydrophob znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie poza podanymi powyżej właściwościami wymagana jest także wodoodporność.

Powierzchnie:
blacha stalowa zagruntowana warstwa antykorozyjna, blacha stalowa ocynkowana, aluminium anodowane, blacha zwijana itp. Powierzchnie musza być oczyszczone, wolne od oleju i tłuszczu, ewentualnie trzeba wykonać próbę przyczepności.

Grubość warstwy:
możliwe jest uzyskanie w jednej operacji 5 mm warstwy mokrej, co daje warstwę suchą o grubości 4 do 4,5mm.

Certyfikat palności


UWAGI
Nasze arkusze materiałowe i dokumentacja maja stanowić rzetelna informacje, ale nie są zobowiązaniem prawnym.