ANTIPHON LIGHT AN 2-900

griwecolor Antiphon light jest masa bez zawartosci rozpuszczalników na bazie wodnej dyspersji żywicy sztucznej nakładana na powierzchnie celem zmniejszenia drgan, posiada bardzo wysoka skutecznosc akustyczna i własciwosci termoizolacyjne.

Atesty i dopuszczenia
Raport Klasyfikacji wg EN 45545-2:2013
Currenta, świadectwo nr 13/1577-1

Palność wg BS 476-6
BASF świadectwo nr 10618/36346

Palność wg BS 476-7
BASF świadectwo nr 10618/36347

Gęstość dymów wg BS 6853 załącznik D.8.4
Currenta, świadectwo nr 13/0821

Toksyczność dymów wg BS 6853 załącznik B.2
Currenta, świadectwo nr 13/0876

Wyznaczanie współczynnika strat według DIN EN ISO 6721-3
Müller BBM, świadectwo nr M52 633/11

Test przyczepności według DIN EN ISO 6270-2
Wörwag, świadectwo nr 04306

Przewodzenie ciepła według EN 12664
FIW München, świadectwo nr F.2-968/09

Wła¶ciwo¶ci:
griwecolor Antiphon light jest substancja trudnopalna według DIN 5510 Część 2 o klasie palnosci S 4, wysycha szybko i na jej warstwie o grubosci ok. 6 mm nie powstaja pekniecia, posiada przy tym bardzo dobra przyczepnosc na różnych podłożach. W przypadku stosowania griwecolor Antiphon light uzyskuje sie - w porównaniu ze zwykłymi materiałami - oszczednosci cie;aru wynoszace ok. 20%.

Zastosowanie:
griwecolor Antiphon light stosuje sie celem zmniejszenia drgan w cienkosciennych konstrukcjach z blachy w budowie urzadzen i aparatów, jak równie; pojazdów, wagonów, statków oraz kontenerów.

Powierzchnie:
blacha stalowa gruntowana ochronnie przed korozja, ocynkowana blacha stalowa, anodowane aluminium, blacha zwojowa, itd. Powierzchnie musza byc oczyszczone z zabrudzen, oleju, smaru, w razie potrzeby nale;y wykonac próbe przyczepnosci.

Grubo¶ć warstwy:
możliwe jest uzyskanie w jednej operacji 5 mm warstwy mokrej, co daje warstwę such± o grubo¶ci 4 do 4,5mm.

UWAGI
Nasze arkusze materiałowe i dokumentacja maja stanowić rzetelna informacje, ale nie s± zobowi±zaniem prawnym.